Prasy hydrauliczne

Prasa hydrauliczna to maszyna skonstruowana tak by móc uzyskać siłę nacisku o bardzo dużej intensywności.  Działa ona na zasadzie prawa Pascala, a mówiąc inaczej opiera się ona na wykorzystaniu ciśnienia wewnętrznego cieczy znajdującej się w zamkniętym układzie hydraulicznym. Pod wpływem nacisku rozchodzi się ono równomiernie we wszystkich kierunkach.

Zalety pras hydraulicznych:

  • płynny, równomierny nacisk podczas ruchu suwaka
  • powtarzalność wykonywanych uszczelek

Nowoczesne prasy hydrauliczne znajdujące się w naszym parku maszynowym, pozwalają na uzyskanie wysokich jakościowo produktów o powtarzalnych wymiarach. Dzięki naszym prasom hydraulicznym możemy zaoferować obsługę dużych, seryjnych zamówień.